Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde en te hoge WOZ-waarde

Bezwaar indienen tegen een te lage WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk.

Vanaf 1 oktober 2015 kan ook wanneer er vermoeden is dat de WOZ-waarde te laag is vastegesteld, bezwaar worden gemaakt en een verzoek worden gedaan de WOZ-waarde te verhogen.

Voortaan zal dan ook niet enkel gesproken over waardedrukkende factoren, negatieve liggingsfactoren en achterstallig onderhoud maar ook over waardeverhogende factoren, positieve liggingsfactoren en meer dan goed onderhoud van een woning.

Een te lage WOZ-waarde kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het aanvragen van een hypotheek maar ook voor het aanvragen van krediet. Ook wel wordt gesproken over de WOZ- hypotheek en het WOZ-krediet. Bij een hogere WOZ-waarde kan een hoger bedrag aan hypotheek dan wel krediet worden aangevraagd.

Echter wordt er bij het aanvragen van de WOZ- hypotheek dan wel WOZ- krediet wel vanuit gegaan dat de WOZ-waarde juist is. De vraag is echter of deze WOZ-waarde wel juist is. Immers wordt de WOZ-waarde veelal administratief, vanachter het bureau, bepaald.

Ook is het mogelijk dat u uw woning wenst te verkopen maar de taxatie van een taxateur uitwijst dat deze hoger ligt dan de WOZ-waarde. Ook dan is het zaak nog eens goed naar de WOZ-waarde van uw woning te kijken. Vanachter een bureau door een ambtenaar bepaalde WOZ-waarde hoeft dan ook niet altijd juist te zijn.

De woning wordt immers vergeleken met andere verkoopcijfers van andere woningen één jaar voor en na een waardepeildatum die weliswaar vergelijkbaar maar ook verschillend kunnen zijn met uw woning.  Gek genoeg wordt wel goed gekeken naar de andere woningen maar niet naar uw woning en is een vereenvoudiging van de werkelijkheid te noemen waar u de dupe van kan zijn/worden.

Uw woning zou bijvoorbeeld aan een drukke weg kunnen liggen dan wel aan een meer rustige weg. Ook kan uw woning minder goed onderhouden zijn maar kan ook luxer zijn uitgevoerd.

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde wordt dan ook vaak vergeten hoe de woning in kwestie er uit ziet. Alleen vanachter een bureau wordt door ambtenaar een inschatting gemaakt. Zelfs is het zo dat de ambtenaar slechts een controle functie kan hebben en enkel de computer/systeem de WOZ-waarde heeft bepaald.  Het is dan ook van belang dat u zich afvraagt of de WOZ-waarde van uw woning op een juiste waterniveau staat. Twijfelt u dan loont het wellicht bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde teneinde een juiste WOZ-waarde te bewerkstelligen.

De WOZ-waarde wordt dan ook steeds belangrijker. Niet alleen is het de grondslag voor belastingen maar ook voor hypotheek- en kredietverstrekking en wanneer u uw woning bijvoorbeeld gaat verkopen. Het gaat er dan ook niet meer om of de WOZ-waarde niet te hoog is, maar of de WOZ-waarde wel op een juist waardeniveau is vastgesteld. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde te hoog of te laag, na 1 oktober 2015, kan het overwegen waard zijn.

 

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is