Bezwaar maken tegen de WOZ nu ook mogelijk voor iPad gebruikers – BezwaarWOZ

De BezwaarWOZ app die onlangs uitkwam voor iPod en iPhone is sinds 28 feb 2012 nu ook te gebruiken door iPad gebruikers. U vindt de BezwaarWOZ app in de Apple AppStore. Doordat de iPad een groot scherm heeft krijgt u een nog beter beeld van de status van uw dossier. Alle functionaliteit die u vanuit het web gedeelte kunt benaderen zijn beschikbaar via de iPad app.

Iedereen die een huis bezit ontvangt aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ waarde van de gemeente. Deze waarde is de basis voor diverse belastingen en heffingen, waaronder de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ waarde, dan heeft u het recht om bezwaar te maken zodat u niet onnodige fiscale schade oploopt. De juristen van WozWaardeInfo hebben de BezwaarWOZ app ontwikkeld. Via deze app krijgt u meer inzicht in de Wet WOZ en tevens kunt u samen met juristen bezwaar maken tegen de WOZ waarde.

Als u de applicatie opent, dan vindt u in de ‘uitleg tab’ achtergrond informatie over de WOZ. U vindt hier antwoorden op vragen als ‘wanneer ontvang ik een beschikking?’, ‘hoe weet ik of ik bezwaar moet maken?’ en ‘waarom zou ik bezwaar maken?’.

Als u het dossier opent ziet u de status van het dossier, en een lijst met taken. Bij iedere taak levert u een bepaald document aan. Indien uw iPad is voorzien van een camera dan kunt u de stukken eenvoudig aanleveren door een foto te maken van de benodigde documenten. Nadat u alle stukken heeft aangeleverd zet u het dossier door naar onze juristen. Zij zullen uw dossier gaan beoordelen en accepteren. Nadat het dossier is geaccepteerd zullen de juristen een bezwaarschrift opstellen en deze namens u indienen bij de gemeente.

Is uw WOZ waarde voor dit jaar te hoog vastgesteld? Download u dan de gratis BezwaarWOZ app in de appstore en laat uw bezwaar afhandelen door een van onze juristen. Het maken van bezwaar kan tot uiterlijk 6 weken na dagtekening van de brief van de gemeenten. Zorgt u er dus wel voor dat u het dossier op tijd afrond.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is