Beroepschrift tegen uitspraak bezwaarschrift

Lang niet elk bezwaarschrift zal succesvol leiden tot een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde. Indien u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Dit dient binnen 6 weken na de verzenddatum van de uitspraak op uw bezwaarschrift plaats te vinden. 

Randvoorwaarden beroepschrift

Een beroepschrift dient aan een aantal randvoorwaarden te voldoen:

 • Het dient in de Nederlandse taal geschreven te zijn
 • Het dient door u ondertekend te zijn
 • Tegen welk besluit uw beroepschrift is gericht
 • Een onderbouwing van de gronden van uw beroep
 • Een kopie bevatten van de uitspraak op het bezwaarschrift
 • Indien u het beroepschrift door iemand anders laat indienen, dient het tevens een ondertekende volmacht te bevatten
 • Rechtspersonen (o.a. vennootschappen, verenigingen en stichtingen) moeten ook een uittreksel uit het Handelsregister meesturen.

Verschuldigde griffirechten

Voor het indienen van een beroepschrift bent u een griffierecht verschuldigd. Over de betaling van het griffierecht zult u van de griffier nader bericht ontvangen. Het niet of niet-tijdig betalen van het griffierecht betekent dat uw beroepschrift om die reden niet-ontvankelijk wordt verklaard. Uw beroepschrift wordt dan niet behandeld. Wordt u door de Rechtbank in het gelijk gesteld, dan krijgt u van de gemeente het betaalde griffierecht terug.

Laat uw beroepschrift opstellen door een WOZ Jurist

Het opstellen van een beroepschrift tegen de hoogte van de WOZ waarde kan kosteloos door een WOZ Jurist worden gedaan. Overigens kan een WOZ Jurist niet alleen bij de rechtbank maar u ook bij het Hof en in bijzondere gevallen bij de Hoge Raad bijstaan. Bij het opstellen van een beroepschrift is nog meer professionaliteit nodig dan bij een bezwaarschrift. Immers moet ook de rechter van de argumenten worden overtuigd waarom de WOZ waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. De WOZ Jurist kent de spelregels bij de rechtbanken en de hoven of zoals dat ook wel genoemd wordt: bij de rechtspraak. De rechter is weliswaar onafhankelijk maar moet het wel doen met de stukken die in de procedure zijn aangebracht. De rechter kan u dus niet helpen tijdens de zitting als u uw argumenten niet kunt onderbouwen. Met andere woorden: de rechter kan u niet enkel op uw woord geloven. Daarom is bijstand door een WOZ Jurist absoluut noodzakelijk.

Denkt u er aan om in beroep te gaan tegen een bezwaarschrift van de gemeente. Neem dan contact op met een van onze ervaren WOZ Juristen die u kosteloos kunnen bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Kijkt u daarbij ook op eens op:

   

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is