Berekening WOZ waarde van woning voortaan openbaar

Sinds 2018 moeten heffingsambtenaren van gemeenten dan wel belastingsamenwerkingsverbanden laten zien op welke manier de WOZ-waarde is berekend. De Hoge Raad heeft aangegeven dat anders ongelijkheid van procespartijen ontstaat.

De berekening moet verder inzichtelijk en controleerbaar zijn, zodat een belanghebbende daarop kan reageren zoals in de vorm van een bezwaarschrift. Het voordeel van het verstrekken van de berekening is namelijk dat sneller duidelijk wordt welke fouten er door de gemeente/heffingsambtenaar kunnen zijn gemaakt.

In ieder geval kan de heffingsambtenaar zich niet langer verschuilen achter een ingewikkeld computerprogramma, maar moet hij/zij echt laten zien hoe het werkt.

Op die manier is er niet meer sprake van ongelijkwaardigheid tussen partijen en kan een burger direct de juiste vragen stellen, waardoor de WOZ-waarde snel wordt verlaagd.

Voorgaande is mogelijk op grond van voorschriften van de Awb: de Algemene wet bestuursrecht. Die voorschriften gaan over stukken die voor belanghebbende belangrijk zijn om te kunnen inzien. De Wet WOZ staat daarbij niet in de weg zo heeft de Hoge Raad bepaald.

Immers, moet op grond van alle relevante feiten en gegevens een uitspraak worden gedaan en is het goed deze vooraf te kunnen bespreken.

Het komt echter in de praktijk steeds vaker voor dat een ambtenaar van een gemeente of belastingsamenwerkingsverband toch niet alle gegevens verstrekt. Loopt u daar tegen aan dan kunt u contact opnemen met onze WOZ Juristen, zodat u wel de juiste berekening van uw woning krijgt en daardoor inzichtelijk wordt op welke wijze de WOZ-waarde van uw woning is berekend.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is