Beperkte openbaarheid WOZ-waarde gegevens

De WOZ-waarden van panden zijn alleen op te vragen voor de persoon die belastingplichtig is voor het desbetreffende pand. De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van het taxatieverslag. U kunt een taxatieverslag opvragen bij uw gemeente met behulp van uw aanslagnummer en aanslagbedrag door in te loggen met uw DigiD. De gegevens in het taxatieverslag worden niet telefonisch verstrekt.

Waardevergelijking via referentiepanden

Alhoewel het niet mogelijk is om de WOZ-waarden van andere panden dan diegene waar u de eigenaar van bent, op te vragen, is het wel mogelijk om zelf referentiepanden aan te dragen. De WOZ Jurist kan ook uit een professionele databank referentiepanden opvragen. Neem contact op met een WOZ Jurist en laat u kosteloos bijstaan.

Daarnaast is het mogelijk om referentiepanden op te vragen bij de gemeente. De gemeente zal hierbij beoordelen of u voor de belastingheffing belang heeft bij het verkrijgen van de gevraagde WOZ-waarden. Indien dat het geval is krijgt u van maximaal 3 referentiepanden uit de directe omgeving de WOZ gegevens. Echter gebruikt de gemeente vaak de hoogste verkoopcijfers om de WOZ waarde van uw woning te onderbouwen. Neem contact op met een WOZ Jurist om te controleren of dat in uw geval dat ook zo is.

Waardevergelijking via koopsominformatie of laten opvragen door WOZ Jurist

Daarnaast is het mogelijk om een overzicht van verkochte woningen van een postcode binnen een bepaalde tijdsperiode. Met behulp van deze informatie, indien aanwezig, krijgt u inzicht in voor welk prijs woningen van de hand zijn gegaan. Zeker voor postcodegebieden met vergelijkbare woningen is de kans groot dat op deze wijze vergelijkbare koopsominformatie kan worden verkregen.

Voor het opvragen van referentiepanden en koopsominformatie kunt u, tegen betaling, terecht bij het Kadaster. Echter kan de WOZ Jurist gratis voor uw referentiepanden opvragen en u ook nog eens kosteloos bijstaan. Neem dan contact op met de WOZ Jurist.

Heeft u verder vragen waarom de WOZ Jurist u kosteloos kan bijstaan. Kijk dan ook eens op:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is