De afdoeningstermijn van een bezwaarschrift

De gemeente krijgt ieder jaar een significant aantal WOZ bezwaren te verwerken. Omdat de meeste WOZ beschikkingen tegelijkertijd worden verzonden vindt het binnenkomen van bezwaarschriften voornamelijk in de eerste weken van het kalenderjaar plaats. Daardoor zijn de gemeenten niet in staat alle bezwaarschriften binnen afzienbare tijd af te doen en zijn de afdoeningstermijnen langer dan bij andere overheidsbesluiten.

binnenkomende-bezwaarschriften

Afdoeningstermijnen en uitspraken op WOZ bezwaar

De afdoeningstermijn van uw bezwaarschrift hangt af van de datum wanneer het WOZ bezwaar is ingediend:

  • Is het WOZ bezwaar ingediend op 1 januari t/m 19 november dan moet uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar een uitspraak aan u verzonden zijn.
  • Is het WOZ bezwaar ingediend van 20 november t/m 31 december dan moet binnen een periode van 6 weken een uitspraak verzonden zijn.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om de afdoeningstermijn van een bezwaarschrift éénmaal met een periode van zes weken te verlengen. Als dit gebeurd krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Verstreken afdoeningstermijn WOZ bezwaar

U mag altijd in contact treden met de gemeente om te vragen wat de status is van uw WOZ dossier indien u het idee heeft dat er niet adequaat wordt gereageerd. Een gemiddeld bezwaarschrift dient te worden afgedaan in iets meer dan 3 maanden.

Indien de afdoeningstermijn is verstreken kunt u eerst contact opnemen met de gemeente om te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot uw bezwaarschrift. Bent u voorts niet tevreden over de behandeling van uw WOZ bezwaar kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Nederland is ingedeeld in vijf ressorten waar de gerechtshoven zijn gevestigd. In de vijf ressorten zijn negentien rechtbanken gevestigd waarbij belastingplichtigen, afhankelijk van het rechtsgebied (arrondissement) waarin de gemeente is gezeteld, beroep kunnen instellen. Om er achter te komen bij welke rechtbank u een beroepschrift in moet dienen verwijzen wij naar de officiële website van de Nederlandse Rechtbanken.

Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen

Nadat u een beroepschrift heeft ingediend wegens het niet tijdig beslissen door de gemeente zal de rechtbank de gemeente verzoeken binnen een bepaalde periode uitspraak te doen op uw bezwaarschrift. U ontvangt dan de uitspraak op uw bezwaarschrift via de griffie van de Rechtbank; u kunt een dwangsom ontvangen van de gemeente op grond van de Wet Dwangsom wegens niet-tijdig beslissen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is