Aanmelden als jurist bij wozwaardeinfo

Elke professionele jurist met kennis en ervaring over het opstellen en afhandelen van WOZ bezwaren is welkom om zich aan te sluiten bij het WozWaardeInfo initiatief. Wij helpen u op zeer efficiente wijze (lees hoe efficient wij zijn tov Google AdWords) aan meer opdrachten en geven u tevens de ruimte om uzelf op ons digitale podium te profileren.

 • advertentie

  De grootste uitdagingen van WOZ juristen

  De grootste uitdagingen van de WOZ jurist zijn:

  • Het verkrijgen van relevante WOZ dossiers (klanten / werk / opdrachten)
  • Het minimaliseren van de operationele tijd voor het afhandelen van ieder WOZ dossier
  • Het maximaliseren van de uitkomst van ieder WOZ dossier
  • Het verbeteren van het imago richting de gemeenten

  Hoe helpt WozWaardeInfo WOZ juristen?

  Wij helpen WOZ juristen met alle bovenstaande uitdagingen op de volgende manieren:

  1. WozWaardeInfo genereert werk voor juristen
   Wij exploiteren sinds 2008 een stijgend aantal online onroerend goed diensten. Deze dienstverlening stelt ons in staat om jaarlijks in contact te komen met een groeiend aantal consumenten dat behoefte heeft aan het indienen van een WOZ bezwaar. Voor het afhandelen van deze bezwaren werken wij samen met een aangesloten WOZ juristen. Als u behoefte heeft aan meer WOZ werk, dan kunnen wij u hierbij dus van dienst zijn.
  2. WozWaardeInfo minimaliseert uw operationele tijd en maximaliseert de uitkomsten
   Heeft u wel eens stilgestaan hoeveel operationele tijd u per dossier besteedt aan het verzamelen van stukken en het compleet en hoogwaardig maken er van? Zonder begeleiding leveren consumenten vaak irrelevante argumenten aan en ook komt het juist voor dat de consument argumenten mist die wel relevant zijn. Door de bezwaar argumentatie in lijn te laten zijn met de door de Waarderingskamer opgezette bezwaar categorisatie heeft WozWaardeInfo op gestructureerde wijze kwaliteit in het bezwaarproces gebouwd. Door de argumentatie op deze manier inzichtelijk te maken voor WOZ juristen is de jurist significant minder tijd kwijt aan het inschatten van het feit of een dossier tot een succesvolle verlaging van de WOZ-waarde kan leiden. Tevens bouwen we meer kwaliteit in de WOZ dossiers wat een positief effect heeft op de succes conversie. WOZ juristen zijn hierdoor minder tijd kwijt aan dossiers in het algemeen en dus ook dossiers die uiteindelijk worden afgekeurd.
  3. Bij WozWaardeInfo is de jurist “in control”
   Of u nu beslist om alleen een profielpagina aan te maken om inzage te krijgen in de dossiers, te profiteren van de online promotie en verder de kat uit de boom te kijken of een actieve bijdrage levert aan WozWaardeInfo door invulling te geven aan de informatiebehoefte van de consument, de keuze is aan u. Juristen hebben bij ons een gezicht en krijgen alle gelegenheid om zichzelf en hun dienstverlening te promoten op WozWaardeInfo. Wij bieden namelijk de consument de gelegenheid om een voorkeur uit te spreken voor een jurist bij de dossieroverdracht.

  Onze werkwijze

  Wij zorgen ervoor dat er hoogwaardige dossiers worden aangeleverd. Deze dossiers worden voorgelegd aan de geselecteerde juristen. Alle geselecteerde juristen krijgen de mogelijkheid om het dossier in te zien. De eerste jurist die aangeeft dat het de moeite waard is om bezwaar te maken, neemt de verantwoordelijkheid van het dossier, na het betalen van een aanbrengfee van 45 euro. Door deze aanpak te hanteren zorgen wij ervoor dat:

  1. U bent volledig in controle
   Wij verwachten uiteraard een pro-actieve houding als er nieuwe dossiers worden voorgelegd. U bepaalt zelf welke dossiers er wel, en welke dossiers u niet aanneemt.
  2. WozWaardeInfo zet hoogwaardige WOZ dossiers door naar juristen
   U krijgt pas een dossier voorgelegd, nadat de consument alle gegevens heeft aangeleverd. bij het dossier, en nadat hij zelf alle relevante bezwaar argumenten heeft aangegeven. Dit scheelt u dus een hoop tijd; u begint niet alleen met een adres en de NAW gegevens van de eigenaar die bezwaar wilt maken..
  3. U concentreert zich op waar u goed in bent
   De WOZ juristen zijn expert in het be- en afhandelen van WOZ bezwaren. Wij zorgen ervoor dat u uw tijd optimaal kunt besteden door relevante en hoogwaardige dossiers voor te leggen. U hoeft enkel te bepalen of u een dossier interessant vindt, en zo ja, dit af te handelen. Alle activiteiten die hiervoor plaatsvinden (het vinden van geinteresseerden, en het verzamelen van stukken en argumenten) is reeds uit handen genomen.
  4. Wij dwingen af dat u efficient werkt
   Er bestaan WOZ juristen en bureau’s die klakkeloos bezwaar maken op ieder verzoek dat binnenkomt, ongeacht of de casus valide argumenten bevat, of niet. Dit zorgt impliciet voor kwalitatief laagwaardige bezwaren en een enorme administratieve rompslomp waar niemand bij gebaat is. Wij dwingen af dat u alleen tijd stopt in relevante bezwaren doordat u ons een aanbreng bedrag betaalt voordat u een dossier mag oppakken.
  5. WozWaardeInfo zet hoogwaardige WOZ dossiers door naar juristen
   WozWaardeInfo heeft in het verleden gewerkt op no-cure no-pay basis. Doordat vrijwel alle dossiers werden aangenomen was het effect van dit model dat de overheidsmolen ook moest gaan draaien voor dossiers die dit eigenlijk niet verdiende. Gevolg: verloren tijd en geld voor zowel consumenten, juristen als de gemeente. Bij deze manier van werken is niemand gebaat dus ook WozWaardeInfo niet. WozWaardeInfo is om die reden afgestapt van het no-cure no-pay model.
  6. WozWaardeInfo wil bijdragen aan een eerlijker bezwaarproces
   Wij verlangen van de consument dat hij bezwaar argumenten aandraagt die hout snijden en wij ondersteunen hem hierin middels onze software en informatie op de site. Aan de andere kant verlangen wij ook van de jurist dat hij alleen die klanten helpt waarvoor hijzelf denkt dat er succes te behalen valt. Wij dwingen dit af door van juristen een vergoeding te vragen van 25 euro voordat het bezwaarproces wordt afgetrapt, niet pas bij succes. Door deze opstelling brengt WozWaardeInfo meer kwaliteit in het bezwaarproces. WozWaardeInfo dwingt geen van beide partijen zaken te doen met ons. Sterker nog, WozWaardeInfo verstrekt alle informatie om het mogelijk te maken voor de consument om zonder tussenkomst van ons direct zaken te doen met de jurist. Tevens heeft elke jurist volledig inzage in de bezwaar argumentatie van een consument en draagt zelf de verantwoordelijkheid om een inschatting te maken van een eventueel succes.
  7. De core business van WozWaardeInfo is dossier opmaak, niet afhandeling
   WozWaardeInfo richt zich (voorlopig) op het creëren van meer kwaliteit in WOZ dossiers. Werken via een no-cure no-pay basis zorgt er voor dat onze aandacht noodzakelijkerwijs gedurende langere tijd benodigd is, namelijk totdat een dossier volledig is afgehandeld. En de doorlooptijd van een gemiddeld WOZ bezwaar is 134 dagen. WozWaardeInfo wil alle tijd, dus ook die van het monitoren van de bij de jurist in behandeling zijnde dossiers, besteden aan het verbeteren van de software om überhaupt dossiers op te laten stellen. Daarom vragen wij eerder in het bezwaarproces de vergoeding, zodat onze focus scherp is en blijft.

  Stappenplan om WOZ dossiers te kunnen behandelen

  U dient een aantal stappen te doorlopen voordat u gebruikt kunt maken van de dienstverlening van WozWaardeInfo en bezig kan gaan met de dossierbehandeling.

  Stap 1: aanmelden bij WozWaardeInfo

  Als WOZ jurist kunt u zich aanmelden bij WozWaardeInfo om inzage te krijgen in de bij ons aangeleverde WOZ dossiers. Wij brengen voor het aanmelden bij WozWaardeInfo geen kosten in rekening. U kunt zich aanmelden via het formulier op onze contactpagina, of door een mail te sturen naar info@woz-juristen.nl

  Stap 2: opstellen profielpagina en aanleveren machtigingsformulier

  Van elk bij de WozWaardeInfo aangesloten juristen vragen wij om zichzelf te profileren middels een stuk van 250 woorden inclusief pasfoto aan het publiek van WozWaardeInfo.
  Een profielpagina moet bij ons platform voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een aansprekende foto
  • Kort en bondig (wees to the point);
  • Het moet helder zijn wat je specialisme is binnen de WOZ
  • Geef aan welke toegevoegde waarde een jurist heeft tov het zelf bezwaar maken
  • Nodig de consument uit om zich aan te melden

  De consument moet bij het opvoeren doorlopen van het proces om een dossier aan te maken een voorkeur uitspreken voor (g)een jurist. Alleen juristen waar een voorkeur voor is uitgesproken krijgen de mogelijkheid om een dossier aan te nemen. Het loont dus om hier aandacht aan te besteden. Het is ook mogelijk om een organisatie aan te laten sluiten waar meerdere juristen bij zijn aangesloten. U kunt dan het logo van uw organisatie gebruiken.

  Daarnaast hebben wij van u uw specifieke machtigingsformulier nodig voor het in behandeling kunnen nemen van WOZ dossiers. Indien u een dossier bij WozWaardeInfo in behandeling neemt versturen wij dit machtigingsformulier direct naar het door de belanghebbende opgegeven e-mailadres.

  Tenslotte dient er een afrondend gesprek plaats te vinden waar nogmaals wordt afgewogen of u geschikt bent als WOZ Jurist.

  Alle benodigde stukken dienen naar ons gemaild te worden. Wij ontfermen ons vervolgens over het correct opzetten van de profielpagina.

  Stap 3: inzage dossiers

  Nadat u een account heeft verkregen heeft u direct inzage in de openstaande WOZ dossiers. Een consument die door WozWaardeInfo een WOZ dossier in behandeling wil laten nemen is verplicht een initiële bezwaar argumentatie in te vullen (zie screenshot hieronder). Deze argumentatie dient te vallen binnen de door de Waarderingskamer opgestelde bezwaar argumenten. Een WOZ dossier bij WozWaardeInfo bestaat o.a. uit:

  • Digitale kopie van de originele WOZ beschikking
  • Digitale kopie van het originele taxatieverslag
  • Machtigingsformulier
  • Initiële bezwaarargumentatie opgesteld door de consument
  • Kadastrale Referentiepanden (alleen ndien de belanghebbende hiervoor heeft gekozen)

  Let op: elke bij ons aangesloten jurist is gemachtigd om een dossier aan te nemen. De consument dient een voorkeur uit te spreken voor één of meerdere juristen. Geen voorkeur uitspreken houdt in dat alle juristen inzage krijgen in het dossier. Alleen juristen waarvoor een voorkeur is uitgesproken mogen een dossier oppakken en in behandeling nemen.

  Stap 4: dossier in behandeling nemen

  Indien u er voor kiest om een dossier in behandeling te nemen dient u eerst een eenmalige betaling van 25 euro te doen. Andere juristen hebben op dat moment niet meer de mogelijkheid om hetzelfde dossier op te pakken. Deze aanpak zorgt er bovendien voor dat de consument bovendien zo snel mogelijk weet of er iemand is die zijn dossier afhandelt.

  Stap 5: automatisch versturen machtigingsformulier

  Op het moment dat de betaling voor het WOZ dossier bij ons is binnengekomen sturen wij een email naar de desbetreffende consument en een bcc naar het door u opgegeven emailadres met het een machtigingsformulier. Let op: u bent vanaf dit moment verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van het WOZ dossier inclusief het binnen krijgen van de machtiging.

  Klinkt dit interessant? Meld u dan nu aan!

  Ik wil mij aanmelden als WOZ jurist

   Naam (verplicht)

   Telefoonnummer

   E-mail (verplicht)

   Uw bericht

  • Ik wil mij aanmelden als WOZ jurist

    Naam (verplicht)

    Telefoonnummer

    E-mail (verplicht)

    Uw bericht