16% gemeenten heeft WOZ waarden niet op orde

Op grond van gegevens van de Waarderingskamer moet worden geconcludeerd dat veel gemeenten de vaststelling van de WOZ-waarden niet op orde hebben.

20 gemeenten waaronder Amsterdam zijn door de Waarderingskamer opgeroepen om de systematiek rondom de vaststelling van WOZ-waarden te verbeteren.

16% van de gemeenten van in totaal 408 vielen op 1 januari 2013 onder verscherpt toezicht van de Waarderingskamer.

Van verscherpt toezicht is sprake wanneer zaken kunnen worden verbeterd dan wel dringend verbeterd dienen te worden. Het is niet zeker of het aantal gemeenten dat in de toekomst onder verscherpt toezicht zal staan zal toe- dan wel afnemen.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is