Maak ook in 2023 kosteloos bezwaar of beroep tegen de WOZ-waarde

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al tienduizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

 • advertentie
  Advocatuur Nederland

 • Accepteer cookies om deze video te bekijken.

  Bezwaar maken? Wij helpen u kosteloos met uw bezwaarprocedure

  Maak bezwaar

  Bezwaar afgewezen? Wij helpen u kosteloos met uw beroepsprocedure

  Ga in beroep

  Hoe helpt WozWaardeInfo bij een verlaging van de WOZ-waarde?

  Juridische expertise voorhanden

  Wozwaardeinfo is een intermediair op het gebied van WOZ bezwaren. De volgende WOZ juristen zijn aangesloten bij WozWaardeInfo. Als u uw WOZ dossier aanmaakt, kunt u uw dossier voorleggen bij een of meerdere aangesloten WOZ juristen. De WOZ jurist die uw dossier aanneemt zal de verantwoordelijkheid dragen voor het afhandelen van uw bezwaar. Klik op de foto rechts om meer informatie op te vragen over de specifieke jurist.

  woz jurist mr a bakker

  Accepteer cookies om deze video te bekijken.

  Fiscaal voordeel behalen door een succesvol WOZ-bezwaar

  Menig huiseigenaar loopt onnodige schade op als woningen een te hoge WOZ-waarde hebben. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de inkomstenbelasting, erfbelasting, OZB en waterschapsheffing. WozWaardeInfo streeft ernaar dat iedere woning in Nederland een juiste WOZ-waarde heeft, zodat niemand te veel belasting betaalt. Op WOZ-gebied hebben wij de meest innovatieve dienstverlening van Nederland om een succesvolle verlaging van de WOZ-waarde te bewerkstelligen.

  Kosteloos bezwaar maken tegen de WOZ-waarde met juristen

  WOZ Waarde informatie bibliotheek

  WOZ bezwaar argumentatie

  Het verlagen van de WOZ-waarde valt of staat met het aandragen van kwalitatieve argumenten die hout snijden. De gemeenten geven op hun website wel aan dat het mogelijk is om bezwaar te maken maar daar blijft het verder bij. Een goed WOZ bezwaar dient te voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

  Op deze website vindt u een overzicht van vrijwel alle mogelijke bezwaar argumenten netjes gecategoriseerd in het juist gebied. Sommige argumenten, zoals referentiepanden, zijn, mits op de juiste manier gebruikt, krachtige onderdelen van een bezwaarschrift. Bij andere argumenten adviseren wij om nader onderzoek te plegen en er zijn een aantal argumenten waarvan wij voorspellen dat waardeverlaging niet behaald zal worden.


  Een te hoge WOZ waarde resulteert in te veel belasting

  Meest gestelde vragen over de WOZ-Waarde

  Informatie over het WozWaardeInfo initiatief