Referentiepanden WOZ

Referentiepanden zijn panden die op een aantal criteria vergelijkbaar zijn aan een pand waarvoor een waarde vastgesteld moet worden. Referentiepanden worden gebruikt voor het correct opstellen van een taxatierapport en de hoogte te bepalen van de WOZ-waarde van iedere woning.

Taxatieverslag en referentiepanden

Bij het opstellen van de WOZ-waarde is de gemeente verplicht een aanslag te onderbouwen. Dit zal gebeuren via een taxatieverslag die wordt meegestuurd met uw aanslag. Mocht u deze niet hebben ontvangen kunt u deze alsnog bij uw gemeente opvragen. In het taxatieverslag worden de referentiepanden genoemd op basis waarvan de gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald.

Referentiepanden criteria

Niet elk pand is geschikt om als referentiepand te dienen. Zeker als de waarde van een woning hoog is, of de woning een bepaalde uniciteit heeft zal het moeilijker zijn om referentiepanden te vinden. Om die reden zijn er een aantal criteria opgesteld waarbinnen een pand moet vallen om als referentiepand aangemerkt te worden. De door het Kadaster vastgestelde criteria zijn:

 • periode (vanaf 1993)
 • straal rondom de opgegeven woning
 • afwijkingspercentage oppervlakte woning
 • afwijkingspercentage grootte kadastraal perceel
 • aantal gewenste referentiepanden

Daarnaast vind een onderscheid plaats in type woning. De verschillende types zijn:

 • appartement
 • tussen- of geschakelde woning
 • 2 onder 1 kap
 • vrijstaande woning
 • niet wonen (bijvoorbeeld wonen met bedrijfsruimte)
 • onbekend

Referentiepanden zijn een niet representatieve afspiegeling

De gebruikte referentiepanden kunnen een niet representatieve afspiegeling zijn van gelijkwaardige woningen. Hierdoor is het goed mogelijk dat de WOZ-waarde te hoog komt te liggen. De praktijk wijst uit dat het loont met een selectie van eigen referentiepanden te komen naast mogelijke andere argumentatie.

Voorbeeld uitspraak Gerechtshof Den Haag

De panden aan de hand waarvan de gemeente de waarde vaststelt, moeten goed vergelijkbaar zijn met de gewaardeerde woning (Bron: Uitspraak rechtbank Den Haag, zaaknummer 05/5193, zaaknummer 09/00166).

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde dat de gemeente bij het bepalen van de WOZwaarde niet alleen het duurste huis te kiezen heeft als referentiewoning. De gemeente had als uitgangspunt genomen: de prijs die door de beste koper in de meest geschikte markt is geboden. Volgens het Hof was dit onterecht.  De gemeente moet voor de waardevaststelling een (gewogen) gemiddelde van de verkoopresultaten nemen (Bron: Uitspraak Hof Den Haag, zaaknummer BK-09/00828).

Zelf referentiepanden aanbrengen

U kunt referentiepanden opvragen bij een aantal partijen. De bij WozWaardeInfo aangesloten partij is KadastraleGegevens.nl waar u voor een prijs van 25 euro kunt beschikken over een eigen set aan referentiepanden. Tevens beschikt u over de mogelijkheid om vooraf de selectiecriteria vast zelf vast te stellen waaraan de referentiepanden moeten voldoen, zodat de kans dat u een voor het WOZ bezwaar bruikbaar overzicht wordt verhoogd.

Vervolgens krijgt u een overzicht van gelijksoortige panden op basis van uw eigen woning die u kunt gebruiken om uw argumentatie te ondersteunen dat de gemeente verkeerde referentiepanden heeft gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van de woz waarde.

Wist u dat er in 2013 maar liefst 182.700 bezwaarschriften zijn ingediend om de WOZ Waarde te verlagen?

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is