Herzieningsaanslag

Het kan zijn dat er overduidelijk sprake is van een te lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde minder dan de helft van de verkoopwaarde van de woning bedraagt. Het gevolg kan zijn dat de gemeente met een herzieningsaanslag komt door een fout van hun kant.

Toestandspeildatum

De “fout” concretiseert zich doordat ze te vatten zijn in een  aantal wijzigingen t.a.v. het WOZ-object. Er wordt in de onderstaande gevallen een andere toestandspeildatum gehanteerd dan de waardepeildatum. In deze gevallen geldt het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld als de toestandspeildatum:

  • Wijziging van de objectafbakening (bijvoorbeeld een grote bouw­kavel wordt gesplitst in de kavels met daarop afzonderlijke woningen, maar ook het bijkopen van een groenstrook);
  • Fysieke wijziging van het object door bouw, verbouw, et cetera (bijvoorbeeld de bouw van een woning, maar ook het door brand verloren gaan van een garage);
  • Bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, creëren van extra voorzieningen zoals centrale verwarming of isolatie, of het creëren van afzonderlijke bewoonbare onderdelen van delen van het WOZ-object zoals de zolder of garage)

Waardeverlagende bezwaar argumenten

Sommige van bovenstaande onderdelen hebben een waardeverlagende impact op de WOZ-waarde (afbranden garage, verkleinde objectafbakening door splitsing in meerdere WOZ-objecten, ontdekking bodemverontreiniging). Deze kenmerken vallen onder de argumentatie categorieën: objectafbakening en objectkenmerken.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is