• Herzieningsaanslag

  Het kan zijn dat er overduidelijk sprake is van een te lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde minder dan de helft van de verkoopwaarde van de woning bedraagt. Het gevolg kan zijn dat de gemeente met een herzieningsaanslag komt door een fout van hun kant.

   
 • Toestandspeildatum

  De “fout” concretiseert zich doordat ze te vatten zijn in een  aantal wijzigingen t.a.v. het WOZ-object. Er wordt in de onderstaande gevallen een andere toestandspeildatum gehanteerd dan de waardepeildatum. In deze gevallen geldt het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld als de toestandspeildatum:

  • Wijziging van de objectafbakening (bijvoorbeeld een grote bouw­kavel wordt gesplitst in de kavels met daarop afzonderlijke woningen, maar ook het bijkopen van een groenstrook);
  • Fysieke wijziging van het object door bouw, verbouw, et cetera (bijvoorbeeld de bouw van een woning, maar ook het door brand verloren gaan van een garage);
  • Bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, creëren van extra voorzieningen zoals centrale verwarming of isolatie, of het creëren van afzonderlijke bewoonbare onderdelen van delen van het WOZ-object zoals de zolder of garage)
   
 • Waardeverlagende bezwaar argumenten

  Sommige van bovenstaande onderdelen hebben een waardeverlagende impact op de WOZ-waarde (afbranden garage, verkleinde objectafbakening door splitsing in meerdere WOZ-objecten, ontdekking bodemverontreiniging). Deze kenmerken vallen onder de argumentatie categorieën: objectafbakening en objectkenmerken.

   
 •